Политика на поверителност GDPR

Общи условия

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между БАКАЛОВКЛИМА ООД, с ЕИК 205006023, адрес на управление гр. Варна, ул. Радост №1 вх.А, ет.2, ап.3 и ползвателите на предоставяната от него услуги на информационното общество.

  1. Условия

Щом установите достъп до https://bakalovclima.com/ , то това означава, че сте съгласни да изпълнявате нашите условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби и носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. В случай, че не сте съгласни да изпълните и спазвате посочените условия, разпоредби и закони, изрично Ви се забранява посещение и използване на нашия уебсайт. Всички материали в този сайт са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

  1. Право на ползване

Материалите ( информация, снимки, видеа) на уебсайта https://bakalovclima.com/ са изключителна собственост на БАКАЛОВКЛИМА ООД. Всякакво копиране, разпространение и плагиатстване е забранено. Информацията на сайта https://bakalovclima.com/ е предоставена изключително за лично ползване на Ползвателите, а не за комерсиално разглеждане. Вие не можете без изричното съгласие на БАКАЛОВКЛИМА ООД: да правите промяна или копия на материалите; да използвате материалите за никакви търговски цели или за каквото и да било публично изложение (търговско или некомерсиално); да премахвате обозначения за авторски права или каквито и да са други права за собственост на материалите; да извършвате прехвърляне на материалите на други лица или “огледално” на друг сървър.

  1. Отказ от отговорност

БАКАЛОВКЛИМА ООД не носи отговорност и никакви гаранции относно материалите и информацията предоставена в уебсайта https://bakalovclima.com/. БАКАЛОВКЛИМА ООД не дава гаранция за резултата от използването на препоръките и информацията в сайта си. Фирмата не носи отговорност за нежелани последствия от продуктите, упоменати в сайта.

  1. Ограничения

В никакъв случай БАКАЛОВКЛИМА ООД не носи отговорност за каквито и да е щети (включително, без ограничение, обезщетения за загуба или пропуснати ползи, или поради прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на https://bakalovclima.com/ .

  1. Контакти

Можете да се свържете с нас на имейл адрес bakalovclima@gmail.com

  1. Настоящите Общи условия са в сила от 10.04.2019г.
Сравни
Сравни ×
Сравни Продължи към пазаруване

Изпрати запитване за Политика на поверителност GDPR

Запитване за продукт
Затвори