Уважаеми клиенти,

 

Искаме да ви уведомим, че магазина на нашата фирма няма да бъде отворен за физически посещения за неопределен период от време, с изключение на Съботите.

Въпреки това, в този период ще продължим да извършваме монтажи, профилактика и ремонти на вашите климатици и ще стоим на ваше разположение за всякакви запитвания и продажби чрез нашия онлайн магазин и телефони.

 

Благодарим ви за разбирането и сме готови да ви обслужим за всяко ваше запитване чрез нашия уебсайт и телефони.

 

Горещо препоръчваме контакт чрез платформата VIBER, за директна връзка с наш експерт без изчакване.

 

С уважение,

БакаловКлима ООД

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.bakalovclima.com
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

Счита се, че посещавайки продуктовия каталог и използувайки предоставяните услуги, клиентите приемат условията за ползуване.

BAKALOVCLIMA си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия

 • www.bakalovclima.com” е уебсайт, който има функциите на продуктов каталог.
 • BAKALOVCLIMA чрез “www.bakalovclima.com” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка без предварително уведомяване. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена до старата, като последната е задраскана.
 • При запитване за складова наличност на определена стока, BAKALOVCLIMA чрез “www.bakalovclima.com”, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за запитване, уведомява Клиента за наличността чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
 • При посочени неверен или сгрешен имейл адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на запитването BAKALOVCLIMA чрез “www.bakalovclima.com” не е обвързана от каквото и да е задължение за аналогичен отговор.
 • BAKALOVCLIMA не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа.
 • Всички обявени в сайта цени са за 1бр и са в български лева, като са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
 • Снимките с които се представят моделите представят възможно най-точно цветовете им. Продуктовия каталог не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настроики и техническите параметри на мониторите и компютърните системи които се използуват за достъп до сайта.

II. Права и задължения на страните

1. BAKALOVCLIMA се задължава:

 • Да потвърди наличността на артикулите, за които е отправено запитване,  като уведоми клиента на посочения имейл или телефонен номер;

2. Клиентът се задължава:

 • Да посочи трите си имена, точен и валиден телефон в полето за съобщение и електронен адрес.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка, като описва причина, да върне закупените от физическия магазин артикули. Връщането се допуска при следните условия:

 • Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от BAKALOVCLIMA електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на закупуване на стоката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
 • Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от BAKALOVCLIMA – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
 • Клиентът съгласува с представител на BAKALOVCLIMA адреса, на който BAKALOVCLIMA желае да получи обратно стоката;
 • Клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на BAKALOVCLIMA адрес.
 • На Клиена няма да бъдат върнати пари за вече извършен монтаж, както  последващ демонтаж и транспортни разходи на BAKALOVCLIMA до адреса на Клиента.
 • BAKALOVCLIMA си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

III. Лични данни

 • BAKALOVCLIMA чрез “www.bakalovclima.com” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване запитване. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
 • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, BAKALOVCLIMA може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за BAKALOVCLIMA чрез “www.bakalovclima.com” Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

IV. Разкриване на информацията

BAKALOVCLIMA чрез “www.bakalovclima.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • Е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
 • Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според

действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

 • BAKALOVCLIMA чрез “www.bakalovclima.com” е длъжена да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност

BAKALOVCLIMA чрез “www.bakalovclima.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които BAKALOVCLIMA чрез “www.bakalovclima.com” не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на BAKALOVCLIMA чрез “www.bakalovclima.com”.

VI. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани съобразно българското законодателство.

VII. Гаранционни условия:

1. Фирма BAKALOVCLIMA дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:

 • име, адрес и телефон на клиента;
 • данни за климатичната инсталация;
 • условия за валидност на гаранцията;
 • гаранционен срок на закупената стока.

2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, BAKALOVCLIMA не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
3. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

VIII. Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина при неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоргинални консумативи и материали.

IX. Допълнителни условия:

1. BAKALOVCLIMA не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства. Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

Сравни
Сравни ×
Сравни Продължи към пазаруване

Изпрати запитване за Общи условия

Запитване за продукт
Затвори