Грешка F91 Panasonic

Как да проверите грешката:
В случай, че се появи грешка в работата на климатика, натиснете бутон CHECK в продължение на 5 секунди. На дистанционното управление ще се появи символ “- – “
2. Натиснете бутоните на TIMER и На дисплея ще се появи индикация H00 (няма отркита грешка). С всяко следващо натискане на бутоните и ще променя индикацията за грешка. Последователно натискайте бутоните нагоре или надолу за да променяте кода за грешка. Когато самодиагностиката открие кода за грешка, вътрешното тяло ще издаде сигнал и индикатора POWER ще мига за 30 сек.
3. За да изчистите грешката от паметта включете уреда в захранването. Натиснете бутон AUTO за 5 секунди, ще чуете продължителен звуков сигнал. Натиснете бутон CHECK за 1 секунда с насочено дистанционно управление към вътрешното тяло на климатика. Ще чуете продължителен звуков сигнал. Паметта за грешки е изчистена.

Грешка F91: Проблем с фреоновия кръг. Причина:
– Липсва фреон 
– Затворен трипътен вентил

Сравни
Сравни ×
Сравни Продължи към пазаруване

Изпрати запитване за Грешка F91

Запитване за продукт
Затвори