Грешка 011-01 Hitachi

Как да проверите грешките:
1. В случай, че се появи грешка в работата на климатика, натиснете бутон INFO и на дисплея на дистанционното управление ще се появи кода за грешка. 
2. Насочете дистанционното управление към вътрешното тяло на климатика (трябва да сте на разстояние максимум 2 метра от вътрешното тяло) и натиснете бутон INFO 
3. Изчакайте 2 секунди сигнала да бъде предаден и кода за грешка ще се изпише на дисплея.

Грешка във външното тяло:
Вентилатора на външното тяло е спряло поради насрещно напрежение или препядствие. Ще рестартира.

Сравни
Сравни ×
Сравни Продължи към пазаруване